Behoefte aan een boorbedrijf dat zorgvuldig en netjes werkt en kwaliteit levert?

Handpompen / Speelplaatshandpomp

Brandputten & sprinklerputten

Voor een betrouwbare brandpreventie moet u op elk moment kunnen vertrouwen op voldoende blus- of sprinklerwater. Het boren van brandputten en sprinklerputten daarom komt heel nauw. We doen dit zorgvuldig, conform de richtlijnen van het EGB / MVBR en het BRL SIKB 2100 protocol 2101. Van 60 tot 120 kuub per uur. In buitengebieden, nieuwbouwwijken en binnensteden.

Waterbron voor agrariërs

Agrariërs moeten natuurlijk kunnen vertrouwen op de toevoer van voldoende water. Dat water moet ook van goede kwaliteit zijn. Met onze boring zorgen we niet alleen voor het juiste debiet, maar ook voor veilig en schoon drinkwater voor mens en dier. Ook boren we waterbronnen voor stalreiniging. Is er iets mis met de bestaande watertoevoer? Dan achterhalen we het probleem en lossen het op.

Proceswaterbron voor fabrieken

Voldoende proceswater is onmisbaar voor een probleemloos (lees: storingsvrij) productieproces. Op basis van de gestelde eisen verzorgen wij boringen die zorgen voor het juiste debiet. Resultaat: altijd de hoeveelheid spoelwater, koelwater of reinigingswater die het bedrijf nodig heeft. Of het nu gaat om een maakbedrijf, een slachterij of nog een andere fabriek.

Irrigatie voor tuinen

Een mooi aangelegde tuin verdient goede irrigatie. Zodat de tuin ook mooi blijft en – beter nog – steeds mooier bloeit. In opdracht van hoveniersbedrijven en beregeningsbedrijven verzorgen wij de boringen voor een betrouwbaar irrigatiesysteem. Dat doen we zorgvuldig, netjes en klantgericht. Het kan gaan om grote en kleine tuinen voor particulieren of bedrijven.

Irrigatie voor akkerbouw

Goede irrigatie van akkerbouwland zorgt voor een goede vochtbalans in de bodem, mooie gewassen en een hoge gewasopbrengst. Schiet de watertoevoer tekort, dan kan dit zelfs desastreuze gevolgen hebben. Met onze boringen zorgen wij voor de juiste waterkwaliteit en het juiste debiet, van bijvoorbeeld 80 of 90 kuub.

Putten voor retourbemalingen

Als je water onttrekt aan de bodem, dan kan dat leiden tot verlaging van het waterpeil in de omgeving. Met alle gevolgen van dien. Eist de regelgeving dat het water wordt teruggebracht in de grond? Dan kunt u ons inschaken voor het boren van een put voor retourbemaling.